ข่าวทั่วไป » ประชุมการเสนอตัวเพื่อคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sports City)

ประชุมการเสนอตัวเพื่อคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sports City)

9 กันยายน 2019
483   0

ว่าที่ ร.ต ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการเสนอตัวเพื่อคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา (Sports City) คณะทำงานจัดทำข้อมูลการคัดเลือกเป็นเมืองกีฬา ได้ร่วมกันพิจารณาสรุปข้อมูลเพื่อเสนอคณะกรรมการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการแต่งตัวเป็นเจ้าภาพของจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ได้เป็นเมืองกีฬา (Sport City) ไหนครั้งนี้มีจังหวัดที่เสนอตัวเป็นเมืองกีฬาประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 10 จังหวัดได้แก่ จังหวัดเชียงราย ภูเก็ต สงขลา ยะลา อุบลราชธานี จันทบุรี นครราชสีมา พัทลุง ตรัง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งการนำเสนอข้อมูลของจังหวัดเชียงรายให้เป็นเมืองกีฬา (Sport City) นั้นจะต้องนำเสนอในวันที่ 19 กันยายน 2562 นี้ ที่การกีฬาแห่งประเทศไทย ณ สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยเชียงราย