ข่าวสังคม » ม.พะเยา MOU มุ่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง

ม.พะเยา MOU มุ่งพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชง

4 กันยายน 2019
434   0

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่องการสนับสนุนการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมของกัญชาและกัญชงระหว่างบริษัท อภิญญา เมดิคอลจำกัด กับ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีคุณอมร ศรีชวาลา ผู้บริหารบริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด เป็นตัวแทนลงนามดังกล่าว

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาในการพัฒนางานวิจัยและพัฒนาเพื่อสกัดสารและเภสัชภัณฑ์จากกัญชาและกัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยจะเริ่มตั้งแต่การศึกษาและพัฒนากระบวนการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์กัญชาและกัญชงเพื่อให้ได้สารสำคัญในปริมาณที่สูง นำมาสกัดและตรวจวิเคราะห์ด้วยวิธีการที่ได้รับการศึกษาเพื่อพัฒนาจากผู้เชี่ยวชาญสูตรตำรับหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสารสกัดกัญชาและกัญชง ที่ได้รับการรับรองขึ้นทะเบียน เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และในเชิงพาณิชย์ต่อไป โดยลงนาม ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพรส กรุงเทพมหานคร