เหนือสุดในสยาม » ถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร

ถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร

4 กันยายน 2019
806   0

นายสมศักดิ์ คณาคำ นายอำเภอแม่สาย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอแม่สาย และพสกนิกรชาวอำเภอแม่สายทุกหมู่เหล่า พร้อมเพรียงกันถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมพระเจ้าพรหมมหาราช 120 ปี อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย