เหนือสุดในสยาม » โครงการอำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่

โครงการอำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่

4 กันยายน 2019
586   0

นายประพันธ์ สุริวงศ์ ปลัดอาวุโสแม่สาย ทำพิธีเปิด “โครงการอำเภอยิ้ม….เคลื่อนที่” ณ วัดสันยาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และได้เปิดกรวยดอกไม้ ถวายคำนับหน้าพระฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี นายเสาร์แก้ว ตาตุ่นแก้ว กำนันตำบลห้วยไคร้ ได้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน พร้อม นางชนิดา คณาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย พร้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชนในพื้นที่  และราษฎรในพื้นที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก ณ วัดสันยาว หมู่ที่3 ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

นางชนิดา  คณาคำ นายกกิ่งกาชาดอำเภอแม่สาย ได้ไปเยี่ยมคนไข้ติดเตียง และคนชราที่ไม่สามารถเดินไปไหนได้และมีฐานะยากจน เป็นจำนวน 10 ราย ในหมู่บ้านสันยาว หลังจากนั้น นายประพันธ์ สุริวงศ์ ปลัดอาวุโสแม่สาย ลงดำนา-ปลูกข้าวอินทรีย์ ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง บ้านสันยาว  ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย