ข่าว มฟล. » อธิการบดี มฟล. ฝากความหวังนักศึกษาใหม่เป็น Branding ของแม่ฟ้าหลวง

อธิการบดี มฟล. ฝากความหวังนักศึกษาใหม่เป็น Branding ของแม่ฟ้าหลวง

4 กันยายน 2019
936   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย ส่วนพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมสมเด็จย่า โดย รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ได้ใช้โอกาสนี้พบกับนักศึกษาใหม่และบอกเล่าเรื่องราวของมหาวิทยาลัยในแง่มุมต่างๆ โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ว่าทุกคนเปรียบเป็น Branding ของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษามีคุณภาพก็จะเป็นเสียงสะท้อนออกไปยังสังคมและเป็นชื่อเสียงกลับมายังมหาวิทยาลัย รวมทั้งการมีบุคลิกภาพของความเป็นแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ปลูกฝังให้นักศึกษาทุกคน ผ่านการทำกิจกรรมต่างๆ ทั้งในและนอกห้องเรียน ซึ่งในปีการศึกษา 2562 นี้ มฟล. ได้ประกาศรายวิชาใหม่ล่าสุดคือ MFU Character หรืออัตลักษณ์ความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรายวิชานี้ในหมวดการศึกษาทั่วไป เพื่อปลูกฝังบุคลิกภาพและแนวคิดด้านต่างๆ โดยในตอนท้าย อธิการบดีเน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมทั้งในด้านการเรียนการสอนและใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย เพื่อให้นักศึกษาทุกคนมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ อยู่ร่วมกันได้ด้วยความสุข มีความปลอดภัย สะดวกสบาย มีความผูกพันสามัคคีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อนกับเพื่อน มีความรักและภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยภายใต้พระนามสมเด็จย่าแห่งนี้