ข่าว มร. ชร. » GIS ร่วมเสวนา

GIS ร่วมเสวนา

4 กันยายน 2019
714   0

อ.ดร.ศศิพัชร์ เมฆรา สาขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) นักวิชาสังคมศาสตร์มร.ชร. ร่วมอภิปรายและนำนศ.เอก GIS ร่วมฟัง เสวนา “แม่น้ำโขง: วิกฤติ ผลกระทบ และการจัดการน้ำข้ามพรมแดน” อาคาร E1 สำนักวิชานวัตกรรมสังคม ม.แม่ฟ้าหลวง (มฟล.) เมื่อ 2 ส.ค.62 เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์จากวิทยากรฯ เช่น เพียรพร ดีเทศน์ จากองค์การแม่น้ำนาชาติ, ดร.อภิสม อินทรลาวัณย์ จาก มฟล.และ นพ.เอกพล เพียรพิเศษ ส.ส. เชียงราย เขตพรรคอนาคตใหม่ ผลสรุปขณะนี้จีนสร้างเขื่อนไปแล้ว 11 แห่ง อนาคตจะเพิ่มอีก 28 แห่ง ส่วนผลกระทบจากแม่น้ำโขงกับประเทศไทยชัดเจนแล้วตั้งแต่ปี 2539 ด้านเขื่อนไซยะบุรีในสปป.ลาว เริ่มใช้งานปี 2562 โดย กฟผ.ประเทศไทยรับซื้อไฟรายใหญ่