ข่าวสังคม » กรมป้องกันภัยเขต 15 เปิดศูนย์พักพิง เตรียมการรับผู้อพยพในเมื่อมีหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ

กรมป้องกันภัยเขต 15 เปิดศูนย์พักพิง เตรียมการรับผู้อพยพในเมื่อมีหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ

4 กันยายน 2019
601   0

กรมป้องกันภัยเขต 15 เปิดศูนย์พักพิง เตรียมการรับผู้อพยพในเมื่อมีหรือเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ฯลฯ เพื่อช่วยเหลือราษฎร อย่างรวดเร็วปลอดภัย ณ บ้านลิไข่ บ้านบริวารของบ้านนางแลใน หมู่ที่ 7 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมกับซักซ้อมแผนการช่วยเหลือราษฎรเมื่อมีภัยเกิดขึ้นโดยมี เทศบาลตำบลนางแล ฝ่ายปกครอง และพี่น้องราษฎรบ้านลิไข่มาร่วมพิธีจำนวนมาก