ข่าวสังคม » รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย

4 กันยายน 2019
357   0

พิธีส่งมอบรถพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ของ “โครงการพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานสำหรับประชาชน ในอำเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย” ซึ่งสนับสนุนโดยรัฐบาลญี่ปุ่นผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (หรือโครงการคุซะโนะเนะ) ได้ถูกจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2562 โดยมี นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เป็นผู้มอบ และนางสาวนงนุช มารินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งเป็นผู้รับมอบ

โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้งซึ่งเป็นโรงพยาบาลรัฐระดับอำเภอเพียงแห่งเดียว ได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอาสาสมัครจัดตั้งทีมบริการการรักษาแก่ผู้ป่วยติดบ้านขึ้น โดยทีมบริการดังกล่าวได้ออกเยี่ยมเยียนให้บริการแก่ผู้ป่วยติดบ้านเป็นประจำมานานหลายปี แต่เนื่องจากโรงพยาบาลยังขาดแคลนรถพยาบาลและอุปกรณ์ทางการแพทย์เฉพาะทาง จึงไม่สามารถให้บริการผู้ป่วยได้อย่างสมบูรณ์

จากสถานการณ์ดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นจึงได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถพยาบาลขับเคลื่อน 4 ล้อสำหรับหน่วยบริการเคลื่อนที่ พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับให้บริการในเคหสถานให้แก่โรงพยาบาลเวียงเชียงรุ้ง เป็นมูลค่า 2,211,000 บาท ซึ่งการจัดหารถและติดตั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ 5 ชนิด จำนวน 58 เครื่องได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้ว รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์ในเคหสถานแก่ผู้ป่วยกลุ่มติดบ้านในอำเภอเวียงเชียงรุ้งให้ดียิ่งขึ้น