ข่าวทั่วไป » แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมรวมพลเยาวชนสร้างสรรค์” ประจำปี 2562

แถลงข่าวการจัดงาน “มหกรรมรวมพลเยาวชนสร้างสรรค์” ประจำปี 2562

26 สิงหาคม 2019
874   0

จังหวัดเชียงรายโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพเยาวชนเชียงรายส่งเสริมความเข้มแข็งและสร้างเกราะป้องกันด้วยความรู้สติปัญญาและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่เยาวชน เพื่อสร้างสังคมที่มีคุณธรรมในยุค 4.0 เมื่อบ่ายวันเสาร์ที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา เชียงราย

โดยจัดงาน “มหกรรมรวมพลเยาวชนสร้างสรรค์” ขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 ที่ลานกาสะลอง ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาชา เชียงราย เพื่อเป็นการส่งเสริมศักยภาพเยาวชนและความเข้มแข็งของครอบครัวสู่สังคมคุณธรรมในยุค Thailand 4.0 ด้วยการเปิดพื้นที่ให้เยาวชนในจังหวัดเชียงรายได้แสดงออกถึงความสามารถอย่างสร้างสรรค์ และยังส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้เรื่องของคุณธรรม จริยธรมเพื่อร่วมขับเคลื่อนจังหวัดเชียงรายให้เป็นจังหวัดคุณธรรมภายใต้หลักการสำคัญ 3 ประการคือ การยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทย

นางจิตรา สิทธนานุวัฒน์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า งานดังกล่าวได้จัดขึ้นภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพคนเชียงรายทุกกลุ่มทุกวัยให้อยู่เย็นเป็นสุข เพื่อให้เด็กเยาวชนประชาชนและครอบครัวได้รับรู้วิถีวัฒนธรรมของตน และได้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูอนุรักษ์สืบทอดวัฒนธรรมพื้นถิ่น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมีส่วนช่วยเป็นภูมิคุ้มกันทางสังคมแก่เยาวชน อีกทั้งงานนี้จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ สร้างสื่อเผยแพร่สู่สังคมอย่างสร้างสรรค์และรู้ทันภัย สังคม ตลอดจนให้เด็กและเยาวชนมีพื้นที่ในการแสดงออกสอดคล้องกับการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม เพื่อให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ที่เป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไป

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรม ได้แก่นิทรรศการวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะของเยาวชนไทยยุคไทยแลนด์ 4.0 การเรียนรู้และสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมโดยปราชญ์ท้องถิ่นทีนทอล์คกับตัวอย่างของเยาวชนชาวเชียงรายที่เป็นแรงบันดาลใจในเรื่องของการเรียนและการทำงานไปในเวลาเดียวกัน การแสดงมินิคอนเสิร์ต โดย หนิม AF5 ซึ่งเป็นนักร้องนักแสดงชาวเชียงรายที่สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด การแสดงศิลปวัฒนธรรมของเยาวชนจาก 18 อำเภอในจังหวัดเชียงราย การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้สื่อดิจิตอลอย่างสร้างสรรค์โดยขจัดสื่อร้ายขยายสื่อดี และการสอนเทคนิคการถ่ายภาพสำหรับใช้บนสื่อออนไลน์หรือ Social Media ฟรี

นอกจากนี้ ยังมีบูธแสดงผลงานด้านคุณธรรมจริยธรรมและจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากเยาวชนทั้ง 18 อำเภอของจังหวัดเชียงรายอีกด้วย