ข่าวทั่วไป » ขอแสดงความยินดีกับ กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ เจ้าของ แบรนด์ KRISSANA KIDS : KRISSANA HELLO THAILAND

ขอแสดงความยินดีกับ กฤษณา เพียราธิสิทธิ์ เจ้าของ แบรนด์ KRISSANA KIDS : KRISSANA HELLO THAILAND

19 สิงหาคม 2019
776   0

👍ขอแสดงความยินดีกับ กฤษณา เพียราธิสิทธิ์
เจ้าของ แบรนด์
KRISSANA KIDS : KRISSANA HELLO THAILAND ที่ได้
🏆รับเลือกให้ร่วมเวที Chiangmai Design Week2019
🏆 รับเลือกให้ร่วมเวที Bangkok Design Week2020
📍โดยสมาคมวัฒนหัตถศิลป์ล้านนา เชียงใหม่ ร่วมกับ
Prof. Tatsuya Wada
Tama Art University , Tokyo Japan
จากผลงานเพื่อลูก เพื่อช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือเด็กวัย 2-5 ขวบให้แข็งแรงขึ้น และ บุคคลทั่วไป ที่ต้องการเสริมสร้างกล้ามเนื้อมือให้แข็งแรง แก้ปัญหานิ้วล็อก
ผลงาน KRISSANA ในโครงการ Koyori Drsign Thinking โดย กฤษณา เพียราธิสิทธิ์
นำสิ่งแปลกใหม่ ไม่ใช่แค่พัฒนาสิ่งเดิมให้เปลี่ยน…
แต่มันคือ ดึงบางอย่างมาช่วย เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ