ข่าวทั่วไป » พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสโน ป.ธ.6)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสโน ป.ธ.6)

13 สิงหาคม 2019
539   0

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระธรรมราชานุวัตร (สุทัศน์ สุทสสโน ป.ธ.6)  อดีตเจ้าอาวาสวัดพระแก้ว อดีตเจ้าคณะภาค 6 เมื่อบ่ายวันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 17.59 น. ณ ศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด-อมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว ถ.ไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะสงฆ์ คณะศิษย์ยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมด้วยความอาลัย

ในการนี้ ศูนย์อำนวยการพิธีการศพได้รับพระราชทาน อัญเชิญน้ำหลวงสรงศพ เข้าสู่บริเวณพิธี จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะประธานฝ่ายฆราวาส ได้สรงน้ำหลวงสรงศพ จากนั้นพระรัตนมุนี เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย ได้กราบลาสังขารพระธรรมราชานุวัตร เจ้าหน้าที่ประกอบการสุกำ ต่อจากนั้น นิมนต์พระสงฆ์และเชิญผู้มีเกียรติ วางผ้าไตรบังสุกุล 10 ไตร พระสงฆ์จตุรวัฒน์และสวดพระอภิธรรมตามลำดับ

สำหรับช่วงเช้าวันนี้ ได้การประกอบพิธีเคลื่อนสรีระสังขารของพระธรรมราชานุวัตรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ มายังศาลาบำเพ็ญกุศลอนุสรณ์เชิด – อมรา มุนิกานนท์ ชั้น 2 วัดพระแก้ว เมื่อเวลา 08.49 น. และเปิดให้ คณะสงฆ์ คณะศรัทธา ข้าราชการ พุทธศาสนิกชนและคณะศิษยานุศิษย์ ได้เดินทางมาถวายน้ำสรงอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จะมีพิธีสวดพระอภิธรรมต่อเนื่องไปทุกคืนโดยเริ่มตั้งแต่เวลา 19.30 น.และใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงโดยหน่วยงานองค์กรต่างๆ หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพตามลำดับ ซึ่งนายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการ จังหวัดเชียงราย และรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมในคืนวันที่ 11 สิงหาคม 2562 ต่อไป

สำหรับพระธรรมราชนุวัตรได้ละสังขารอย่างสงบ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมาจากการอาพาธมาตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน ด้วยโรคทางตับ สิริอายุ 74 ปี พรรษา 54 พรรษา ถือเป็นพระสงฆ์ที่มีคุณูปการต่อการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของจังหวัดเชียงรายและภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง โดยสิ่งที่พบเห็นได้ชัดเจนคือการสร้างอาคารสงฆ์อาพาธฯ ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ การสร้างพระธาตุดอยตุง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ให้กลับมาเป็นศิลปะล้านนายุคครูบาศรีวิชัยอีกครั้ง การสร้างวิทยาลัยสงฆ์เชียงราย และการสร้างพุทธมณฑลที่ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย จนเป็นต้นแบบที่ดีแก่จังหวัดอื่นๆ อีกด้วย