ข่าวทั่วไป » โตโยต้าเชียงรายขอเชิญร่วมงาน Happy Mom’s Day 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

โตโยต้าเชียงรายขอเชิญร่วมงาน Happy Mom’s Day 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.

6 สิงหาคม 2019
787   0

รายละเอียดเพิ่มเต็มคลิกตรงรูปภาพได้เลยจร้าาาา

หลักเกณฑ์การแข่งขันวาดภาพระบายสี (ใช้สีไม้เท่าน้ัน)
1. คุณสมบัติผู้เข้าประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ
– นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาตอนต้นอายุ (7-9 ปี)
– นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ระดับประถมศึกษาตอนปลายอายุ (10 – 12 ปี)2. ประเภทการประกวด
– เป็นการประกวดประเภทเดี่ยว3. เวลาที่ใช้ในการประกวด จำนวน 2 ชั่วโมง4. วิธีการประกวด และการจัดเตรียมอุปกรณ์
– วาดภาพในหัวข้อ “ภาพนี้เพื่อแม่” (ใช้สีไม้เท่านั้น)
– ผู้จัดการประกวด จัดเตรียมกระดาษ 100 ปอนด์ไว้ให้ ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆ ให้ผู้เข้าประกวดจัดเตรียมมาเองในวันแข่งขัน5. เกณฑ์การให้คะแนน
– วาดภาพตามหัวข้อที่กำหนด 20 คะแนน
– การวางภาพที่เหมาะสม 20 คะแนน
– ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 20 คะแนน
– ความประณีตสวยงาม 20 คะแนน
–  การใช้เวลาเหมาะสม 20 คะแนน
รวม 100 คะแนน

6. รางวัล
ทั้ง 2 ระดับ จะได้ดังต่อไปนี้
– รางวัลชนะเลิศ ทุนการศึกษา 2,500 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
– รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

7. ส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 8 สิงหาคม 2562