ข่าวทั่วไป » บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับธนาคารออมสินและ iServe Thailand จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ เกาะสมุย

บางกอกแอร์เวย์สร่วมกับธนาคารออมสินและ iServe Thailand จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุที่ เกาะสมุย

5 สิงหาคม 2019
1263   0

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยส่วนรับผิดชอบสังคม (CSR) นำโดยนายสิริชัย เจริญรัถ ที่ปรึกษาส่วนรับผิดชอบต่อสังคม (ที่ 6 จากขวา) ร่วมกับธนาคารออมสิน (ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม) นำโดยนางพวงทรัพย์ บางผึ้ง ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาละไม และองค์กร iServe Thailand จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพทางด้านทันตกรรมและการตรวจวัดสายตาแก่ผู้สูงอายุ ภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ ช่วยส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว (เกาะสมุย) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

บางกอกแอร์เวย์สมีการจัดกิจกรรมรับผิดชอบสังคม (CSR) ที่เกาะสมุยมาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ปลูกต้นมะพร้าวเพื่อเกาะสมุย สมุยรักษ์น้ำ โครงการด้านการพัฒนาศักยภาพของเยาวชน เช่น คลินิกฟุตบอลเยาวชน เป็นต้น โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น  บริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการให้บริการและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นหนึ่งในพันธกิจหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ