ข่าวทั่วไป » โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

5 สิงหาคม 2019
1594   0

ทีเซลส์ จับมือมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ

องค์การบริการส่วนจังหวัดเชียงราย จัด

“กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์”

ภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) จับมือ มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ภายใต้ “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมดอยดุง โรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บาย กะตะธานี จ.เชียงราย

ดร.นเรศ ดำรงชัย CEO “ทีเซลส์” (TCELS) กล่าวถึง บทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุไทย ว่าได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทั้งการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ รวมถึงการมีส่วนร่วมผลักดันร่วมกับเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการดูแลรักษา เครื่องมือแพทย์ งานด้านทันตกรรม ระบบดูแลเฝ้าระวังผู้สูงอายุ การช่วยเหลือฉุกเฉิน แอปพลิเคชันฝึกสมอง รวมถึง ระบบสารสนเทศสุขภาพ (Health Informatics Platform) ผ่านกลไกการดำเนินงานของโปรแกรมเวชนคร และโปรแกรมต่างๆ ของหน่วยงาน โดยมุ่งหวังเพื่อให้ลดความเหลื่อมล้ำ และให้เกิดการบริการอย่างเท่าเทียมสู่ภูมิภาค จึงเกิดเป็นหนึ่งแนวคิดของการดำเนินงาน “โครงการสังคมไทยห่างไกลอัลไซเมอร์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันโรคอัลไซเมอร์” ซึ่งโดยปกติจะจัดขึ้นเฉพาะส่วนกลาง แต่เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในปีนี้ หน่วยงานจึงได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากเครือข่ายการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็น มูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รวมถึง องค์การเภสัชกรรม ได้นำผลิตภัณฑ์สารสกัดสมุนไพรพรมมิมาแจก เช่นเดียวกับ ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ได้นำผลิตภัณฑ์สมุนไพรตำรับกลีบบัวแดง มา เช่นเดียวกัน ซึ่ง ทั้งสองผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยบำรุง และส่งเสริมการทำงานของสมอง โดยการสนับสนุนหลักจากทาง TCELS ในการแจกครั้งนี้ จึงได้มาร่วมกันจัดงานให้กับพื้นที่ จ.เชียงรายเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองปีมหามงคลนี้

โดยภายในงาน จะมีการนำเสนอ แอปพลิเคชัน (Application) “MEMO GAMING” ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ช่วยฝึกสมองด้านความจำ จดจำสิ่งต่างๆ วิเคราะห์รูปทรง จดจำตำแหน่งในภาพ ผ่านตัวการ์ตูนเพิ่มสีสันในสื่อสารให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้น เพื่อเป็นการออกกำลังสมอง ลดความเสี่ยงในการเกิดโรคอัลไซเมอร์  สามารถดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ ทั้งระบบ Android และ iOS โดยค้นหาคำว่า memo gaming ที่ PlayStore และ AppStore  และ พิเศษครั้งนี้ ยังมีชุดการ์ดฝึกสมองทดลองความจำ (cognitive training cards) ซึ่งประกอบด้วย การ์ดฝึกสมองจำนวน 3 ชุดหลัก ได้แก่ การ์ดจับคู่ภาพเหมือน การ์ดจับคู่ภาพสัมพันธ์ และการ์ดจับคู่ภาพตรงข้าม ที่ได้ร่วมกับทางมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์ ออกแบบมาเพื่อ เป็นการส่งเสริมการออกกำลังสมองในผู้สูงอายุ มาแจกตัวแทนผู้เข้าร่วมจากโรงเรียนผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย โดยจะช่วยเป็นสื่อช่วยให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมที่ได้ทำร่วมกัน โดยเฉพาะได้นำไปเปิดตัว ที่โรงเรียนผู้สูงอายุวัดเชียงคาน จังหวัดเชียงรายเป็นที่แรก ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนผู้สูงอายุอีกรูปแบบหนึ่ง หลังจากที่ TCELS เคยมีส่วนร่วมดำเนินการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาเขตนวัตกรรมบริการสุขภาพและการท่องเที่ยว (Medicopolis) จังหวัดเชียงราย ซึ่งพบว่าจุดเด่น คือ มีเครือข่ายของผู้สูงอายุที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ และคาดว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีดังเช่นที่ผ่านมา

            ศ.พญ.นันทิกา ทวิชาชาติ รองประธานกรรมการและเลขานุการมูลนิธิโรคอัลไซเมอร์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า “การจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการดูแลตนเองเพื่อป้องกันโรคอัลไซเมอร์ ในผู้สูงอายุ รวมถึงสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาโรคอัลไซเมอร์ และให้ทุกส่วนร่วมมือ ร่วมใจกันแก้ไขปัญหาอีกด้วย” โดยเนื้อหา ต้องการให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับโรคอัลไซเมอร์ และแนวทางในการปฏิบัติตน เพื่อป้องกันการเกิดโรคในเบื้องต้น ทั้งนี้ได้ นำแบบคัดกรองอย่างง่าย มาร่วมทำกิจกรรมด้วย โดย ผู้สูงอายุ หรือผู้ดูแล สามารถทำได้เอง จากแบบคัดกรอง ทั้ง 11 ข้อ โดยสามารถ เข้าไปดูได้ที่ website ของมูลนิธิฯ ที่ www.alz.or.th  และสามารถติดตามข่าวสาร การจัดงานจากช่องทางนี้ได้อีกด้วย โดย ทางมูลนิธิฯ ได้เตรียมวางแผนในจัดการองค์ความรู้ต่างๆ ให้อยู่ในรูปแบบ e-learning ต่อไปในอนาคตด้วย ซึ่งก็ได้รับการสนับสนุน เป็นอย่างดีจาก TCELS เสมอมา เนื่องจากมีส่วนในการก่อตั้งการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ตั้งแต่เริ่มแรกด้วยต้องการเห็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ และผู้ดูแล ร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไปเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า