ข่าว มฟล. » มฟล. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เชิญ “แอฟ-ทักษอร-กนิษฐ์ สารสิน” ให้แรงบันลดาลใจน้องใหม่

มฟล. ต้อนรับนักศึกษาใหม่ เชิญ “แอฟ-ทักษอร-กนิษฐ์ สารสิน” ให้แรงบันลดาลใจน้องใหม่

2 สิงหาคม 2019
1497   0

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดย สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมวิชาการ จัดกิจกรรม เตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (How to Live and Learn on Campus 2019) ระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ซึ่งมีนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2562 กว่า 3,600 คนเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับรูปแบบการเรียนการสอนที่แตกต่างจากระดับมัธยมศึกษา และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข โดยมีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งได้เชิญวิทยากรพิเศษมาพบปะกับน้องๆ นักศึกษาใหม่เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจที่ดีต่อการก้าวขึ้นสู่ระดับอุดมศึกษา ไม่ว่าจะเป็น กนิษฐ์ สารสิน ที่มีบทบาททั้งการเป็นผู้บริหารธุรกิจและพิธีกรรายการโทรทัศน์ ในหัวข้อ เป้าหมายและเส้นทางชีวิต (Setting your goal) และ แอฟ-ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ นักแสดงที่เป็นต้นแบบให้แก่หลายๆ คน ในหัวข้อ การใช้ชีวิตนักศึกษาอย่างสง่างาม (Grace&Smart student) โดยมี รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี ให้การต้อนรับ นับเป็นกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัยมุ่งหวังให้นักศึกใหม่สามารถปรับตัวเข้ากับสังคมใหม่ และมีความพร้อมในการเรียนก่อนเปิดภาคการศึกษาในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ มฟล. ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อหลักในการเรียนการสอน และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยตลอด 1 ปีการศึกษา และจะได้ร่วมทำหลากหลายกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์ของความเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง