ข่าว มฟล. » เปิดการประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019

เปิดการประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019

2 สิงหาคม 2019
920   0

รศ.ดร.ชยาพร วัฒนศิริ อธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) พร้อมด้วย ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีผู้ก่อตั้ง มฟล. และผู้เชี่ยวชาญด้านชาและกาแฟจากประเทศอังกฤษ จีน เวียดนาม แคนาดา และไทย ได้ร่วมกันเปิดการประชุมนานาชาติ Tea & Coffee International Symposium 2019 ณ ห้องประชุมประดู่แดง 1 อาคารพลเอก สำเภา ชูศรี มฟล.โดยการประชุมครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งของเทศกาลชาและกาแฟ 2019 (Chiang Rai Tea & Coffee Festival 2019) ที่จังหวัดเชียงรายได้จัดขึ้นตลอดเดือนกรกฎาคม 2562