ข่าวเทศบาล » “พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานโล่รางวัลโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2561”

“พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ประทานโล่รางวัลโครงการเพชรล้านนา ประจำปี 2561”

2 สิงหาคม 2019
1170   0

                พิธีรับโล่ประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทร กิติคุณ “โครงการเพชรล้านนา ปีการศึกษา 2561 ”วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ   อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2561 โครงการเพชรล้านนาได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน และรางวัลทุนการศึกษาจากธนาคารออมสิน ทั้งนี้ในการดำเนินการได้มอบหมายให้เทศบาลนครเชียงรายเป็นศูนย์กลางในการดำเนินการ ร่วมด้วยเทศบาลเมืองพะเยา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เปิดโอกาสให้นักเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดเชียงราย เข้าสอบคัดเลือกทางวิชาการในสาขาวิชาต่าง ๆ ชิงรางวัลทุนการศึกษาเพชรล้านนา

ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก (เพชรล้านนาจังหวัดเชียงราย จำนวน 136 คน , เพชรล้านนาจังหวัดพะเยา จำนวน 101 คน) นอกจากจะได้รับรางวัลทุนการศึกษาแล้ว ยังได้รับ โล่ประทานจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ซึ่งถือเป็นเกียรติยศสูงสุดในชีวิตและครอบครัวของนักเรียนอีกด้วย