ข่าวเทศบาล » ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงฯ

ร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงฯ

2 สิงหาคม 2019
588   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงาน เทศบาลนครเชียงรายร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวงและร่วมถวายพวงมาลาสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี 2562 ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง ซึ่งวันที่ 18 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี