ข่าวเทศบาล » เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย

เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย

2 สิงหาคม 2019
679   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครเชียงราย (กิจกรรมเทศบาลนครเชียงราย ใส่ใจผู้สูงอายุ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562) โดยมีนายแพทย์อุกฤษฎ์ มิลินทางกูร คณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน แห่งประเทศไทย (แพทย์จิตอาสา) ตรวจสุภาพให้แก่ประชาชนในชุมชนสันตาลเหลือง ชุมชนป่าตึงริมกก ชุมชนบ้านเอื้ออาทรริมกก ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข 1 น้ำลัด จังหวัดเชียงราย