ข่าวเทศบาล » เปิดการสอบคุณวุฒิวิชาชีพของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

เปิดการสอบคุณวุฒิวิชาชีพของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี

2 สิงหาคม 2019
1418   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ให้การต้อนรับ นายพรชัย พิศาลสิทธิกุล นายกสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า พร้อมคณะ ที่ได้มาเปิดการสอบคุณวุฒิวิชาชีพของสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ตามโครงการประเมินสมรรถนะด้วยวิธี Mobile Unit เพื่อรอบรับ “คุณวุฒิวิชาชีพ” ซึ่งเป็นการรับรองความรู้ความสามารถและทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคคลในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพของช่างแต่งผม อีกทั้งยังเป็นการยกระดับฝีมือของช่างแต่งผมให้แก่สมาชิกชมรมเสริมสวยแต่งผมนครเชียงราย ณ โรงเรียนเสริมสวยสร้อยทิพย์ จังหวัดเชียงราย