ข่าวทั่วไป » จัดตั้ง “ศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์ ม.สวนดุสิต ศูนย์เชียงราย”

จัดตั้ง “ศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์ ม.สวนดุสิต ศูนย์เชียงราย”

2 สิงหาคม 2019
407   0

กรมการท่องเที่ยว  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้อนุมัติให้ ม.สวนดุสิต และหอการค้าจังหวัดเชียงราย จัดตั้ง “ศูนย์การอบรมและทดสอบความรู้ความสามารถในการต่ออายุใบอนุญาต เป็นมัคคุเทศก์ ม.สวนดุสิต ศูนย์เชียงราย” ณ สนง.ประสานงานหอการค้าจังหวัดเชียงราย อ.แม่สาย ที่ โรงแรมแม่โขง เดลต้า บูติค อ.แม่สาย