ข่าวทั่วไป » ประกาศผลการเลือกตั้ง

ประกาศผลการเลือกตั้ง

2 สิงหาคม 2019
1248   0

นางวันดี ราชชมภู นายอำเภอแม่จัน จ.เชียงราย เป็นประธานประกาศผลการเลือกตั้ง และกล่าวแสดงความยินดีกับนางอรัญญา ปิ่นทอง ผู้ใหญ่บ้าน บ้านแม่ลาก หมู่ที่ 6 ที่ได้รับคัดเลือกเป็นกำนันตำบลท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 62 ที่ผ่านมา ผู้หญิงที่มีจิตสาธารณะ อาสาเข้ามาพัฒนาสังคมและประเทศชาติ  สมแล้วที่เป็นลูกสาวคนสวยของอดีตกำนันคนดัง ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย กำนันบุญเลิศ กับปะหะ