ข่าวหน้าหนึ่ง » ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมานศักดิ์

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมานศักดิ์

2 สิงหาคม 2019
1105   0

พระอธิการพบโชค ติสสวังโส เจ้าอาวาสวัดห้วยปลากั้ง ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ พระราชทานสมานศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ “พระไพศาลประชาทร” เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2562