ข่าวหน้าหนึ่ง » พิธีเปิดโครงการ “วัยใส ห่างไกลยาเสพติด”

พิธีเปิดโครงการ “วัยใส ห่างไกลยาเสพติด”

2 สิงหาคม 2019
1436   0

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา นายสุพจน์ ลังกาวีรนันท์ ปลัดอำเภอเชียงของ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง(ตัวแทนนายอำเภอเชียงของ) ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ นายกมลศักดิ์ วิสิฐสกุลชัย ผู้ว่าการภาค3360โรตารีสากลซึ่ง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “วัยใส ห่างไกลยาเสพติด” ที่โรงเรียนเชียงของวิทยาคม อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ระวิวรรณ  ทองสังข์ นายกสโมสรโรตารีเชียงของ สโมสรโรตารีนครเทิง ร่วมกับสโมสรโรตารีพระประแดง ได้จัดโครงการ “วัยใสห่างไกลยาเสพติด” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนที่เป็นวัยเสี่ยง ได้มีความรู้ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกถึงพิษภัยของยาเสพติดทั้งยังได้สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียนให้หลีกเลี่ยงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และเป็นการรวมพลังของทุกภาคส่วนของสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาในอำเภอเชียงของ ประกอบด้วย โรงเรียนเชียงของวิทยาคม 359 คน โรงเรียนลูกรักเชียงของ 130 คน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม 20 คน โรงเรียนห้วยซ้อรัชมังคลาภิเษก 50 คน รวมจำนวน 559 คน กิจกรรมครั้งนี้ทางสโมสรโรตารีเชียงของนำโดย ระวิวรรณ ทองสังข์ นายกสโมสรโรตารีเชียงของ ปีบริหาร 2562-2563 ได้เชิญวิทยาการมืออาชีพ ว่าที่ รต.อนุรุทธ ผินสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถ มีเทคนิคและจิตวิทยาสูงมาให้ความรู้บรรยายในรูปแบบTALK SHOW บรรยากาศในวันงานอบอุ่น สนุกสนาน และมีสาระ