ข่าวทั่วไป » PEA เปิดสวิตซ์ พิธีเปิดจ่ายไฟฟ้า บ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

PEA เปิดสวิตซ์ พิธีเปิดจ่ายไฟฟ้า บ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

1 สิงหาคม 2019
658   0

  

วันนี้ (วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2562) เวลา 09.30 น. นายชีวิน พัฒนคูหะ อข.น.1 เป็นประธานในพิธี “เปิดจ่ายไฟฟ้า บ้านขุนสรวย” ณ ลานเอนกประสงค์ บ้านขุนสรวย ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

การเปิดจ่ายไฟฟ้าในวันนี้จากการขยายเขตโครงการขยายเขตให้บ้านเรือนราษฎรรายใหม่ (คฟม.) โดยมีหมู่บ้านประกอบไปด้วยบ้านขุนสรวย, บ้านบ่อแร่, บ้านโป่งสวนกวาง, บ้านห้วยนากาด, บ้านโปงเย้า, บ้านแม่โมงกระเหรี่ยง และบ้านหลี่หวู่ ของ ต.วาวี อ.แม่สรวย รวม 7  หมู่บ้าน ระยะทางระบบจำหน่ายแรงสูงรวม 14.5 วงจร.กม., ระยะทางระบบจำหน่ายแรงต่ำ  6.71 วงจร.กม. ติดตั้งหม้อแปลงรวม 360 KVA มีราษฎรใช้ไฟฟ้า รวม 422 ครัวเรือน   งบประมาณทั้งสิ้น  15.2 ล้านบาท โดยได้รับเกียรติจาก นายกิตติ ชัยดรุณ นายอำเภอแม่สรวย, นายยาพี จูเปาะ นายกองค์การบริหารส่วน และหัวหน้าส่วนราชการใน อ.แม่สรวย, ราษฎรในพื้นที่ รวมทั้งผู้บริหารจาก กฟน.1, กฟฟ. เชียงราย, พะเยา, แม่สาย, เทิง, ฝาง รวมทั้ง ผจก. กฟส. ในสังกัด เข้าร่วม