ข่าวเทศบาล » แถลงข่าว “รวมพลังเชียงราย แก้ไขปัญหาสายไฟ  Chiang rai first คิกออฟ (kickoff)”

แถลงข่าว “รวมพลังเชียงราย แก้ไขปัญหาสายไฟ  Chiang rai first คิกออฟ (kickoff)”

1 สิงหาคม 2019
1081   0

เทศบาลนครเชียงราย โดยนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย เชิญสื่อมวลชน และหน่วยงานต่างๆ ร่วมการแถลงข่าว “รวมพลังเชียงราย แก้ไขปัญหาสายไฟ  Chiang rai first คิกออฟ (kickoff)” การจัดระเบียบสายไฟฟ้า และสายเคเบิ้ลต่างๆบนเสาไฟฟ้าในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่างเทศบาลนครเชียงราย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และผู้ประกอบการให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคม และพร้อมกันนั้น ได้มีหน่วยงาน อาทิ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเชียงราย บีบีคลินิก CAT Telecom ฯลฯ  ณ ลานด้านข้างสวนตุงและโคมเชียงราย