ข่าวสังคม » เปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562

เปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562

26 กรกฎาคม 2019
1208   0

นายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ที่โรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว บ้านท่าฮ่อ หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคสาธารณกุศลร่วมกันลงพื้นที่ ออกให้บริการแก่ประชาชนตามภารกิจของหน่วยงานอย่างครบวงจร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก พบปะ รับฟังความคิดเห็น ปัญหา และความต้องการ ของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล  ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่เข้ารับบริการอย่างคับคั่ง

โดยกิจกรรมในวันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบทุนการศึกษา และสิ่งของให้แก่ราษฎรผู้ด้อยโอกาส ได้แก่ ทุนอุปการะเด็ก กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 5 ทุน มอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินสปก 4-01 ให้แก่ราษฎร จำนวน 2 ราย มอบถุงยังชีพ จากสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงราย จำนวน 50 ชุด เครื่องนุ่งห่ม จากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย จำนวน 100 ชุด และมอบข้าวสาร จากวัดห้วยปลากั้ง โดย พระอาจารย์พบโชคติสสวังโส (พระไพศาลประชาทร) อีกจำนวน 300 ถุงด้วย

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้เดินเยี่ยมชมกิจกรรมของส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ออกมาให้บริการแก่ประชาชน จำนวนกว่า 50 คูหา อาทิ การให้บริการด้านการตรวจสุขภาพและทันตกรรม การให้บริการนวดแผนไทย การให้บริการทำหมันในสุนัขและแมว การให้บริการตัดผมฟรี บริการรับขึ้นทะเบียนที่ดินในสวนป่า การให้ความรู้เบื้องต้นในการควบคุมและป้องกันตนเองจากอัคคีภัยในบ้าน การให้ความรู้และขั้นตอนปฏิบัติสำหรับประชาชนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การให้คำปรึกษาด้านการสมัครงานในต่างประเทศ และการให้ความรู้ด้านการส่งเสริมอาชีพ ตลอดจนการจำหน่ายสินค้าร้านธงฟ้าราคาประหยัด โดยมี ประชาชนในหมู่บ้านและพื้นที่ใกล้เคียง ให้ความสนใจมาใช้บริการ จำนวนกว่า 500 คน

สำหรับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ในภารกิจบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ซึ่งจังหวัดเชียงรายได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทยเพื่อส่งเสริมการให้บริการประชาชนในเชิงรุกในรูปแบบการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ ที่ออกให้บริการแก่ประชาชนทั้งในระดับตำบล หมู่บ้าน เพื่อให้ส่วนราชการได้รับรู้ รับทราบถึงปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ทำให้รัฐสามารถแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรได้อย่างตรงจุดและเกิดการบูรณาร่วมกันของทุกภาคส่วนอีกด้วย