ข่าว มร. ชร. » มรภ.ร่วมมือม.ผู่เอ่อ-จีน

มรภ.ร่วมมือม.ผู่เอ่อ-จีน

5 กรกฎาคม 2019
1725   0

ผศ.ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย(มร.ชร.) ฐานะ ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.) (Rajabhat University Network – RUN)  ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า และอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(มรอ.) พร้อมผู้บริหารจำนวน 22 คนจาก มรภ.10 แห่งทั่วประเทศร่วมการประชุมความร่วมมือด้านการศึกษาระดับภูมิภาคแม่โขง-ล้านช้าง The 2019 Lancang – Mekong Regional Education Cooperation (PU’ER) ที่ มหาวิทยาลัยผู่เอ่อ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน(สป.จีน) ระหว่าง 16-18 มิ.ย. 62 เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพการศึกษาในด้านต่างๆต่อไป