ข่าวเทศบาล » พิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ “SET Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit 1”

พิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ “SET Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit 1”

5 กรกฎาคม 2019
1233   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันเทเบิลเทนนิส รายการ “SET Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit 1” ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน2562  เป็นการส่งเสริมให้นักกีฬาได้ประสบการณ์ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป และได้จัดการแข่งขันครอบคลุมทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ระดับยุวชน เยาวชน ประชาชนทั่วไปและประชาชนอาวุโสรวมทั้งหมด 19 ประเภท โดยมีนักกีฬาเดินทางมาเข้าร่วมการแข่งขันจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 610 คน ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย อาคารเจียงแสน จังหวัดเชียงราย