ข่าวเทศบาล » พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

พิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562

5 กรกฎาคม 2019
834   0

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ประธานในพิธี นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 เชียงราย นครแห่งภูมิปัญญา สู่การศึกษาที่ยั่งยืน “Chiangrai Lifelong Learning” เพื่อแข่งขันทักษะทางวิชาการ 23 ประเภท 95 รายการ โดยมีนักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วยท้องถิ่น ที่เข้าร่วมการแข่งขันจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แนวทางการพัฒนาการศึกษา ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการจัดการด้านการศึกษาระหว่างหน่วยงาน และสนับสนุนให้นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แสดงความรู้ความสามารถ ทักษะการเรียนรู้และศักยภาพทางด้านวิชาการ รวมทั้งเข้าร่วมจัดแสดงผลงานทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละพื้นที่ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย