ข่าวเทศบาล » เทศบาลนครเชียงราย จัดการแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ

เทศบาลนครเชียงราย จัดการแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ

5 กรกฎาคม 2019
923   0

เทศบาลนครเชียงราย จัดการแข่งขันวงดนตรี สตริงคอมโบ ระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย “School Band Music Challenge” โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขัน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีความสามารถด้านต่างๆ ตามความถนัดและความสนใจ เป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งในการพัฒนาและต่อยอดความสำเร็จ ณ ศูนย์ส่งเสริมการท่องเที่ยวนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย