คอลัมน์ » “ชีวิตเดินทาง” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

“ชีวิตเดินทาง” ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

3 กรกฎาคม 2019
1199   0

เป็นสัจธรรมของมวลมนุษย์ ที่เรานั้นต่างเสาะแสวงหาความสุขสมหวังในชีวิต แม้บางครั้งชีวิตอาจจะพบกับความขมขื่น หรือบางคราวชีวิตอาจจะไปด้วยความราบรื่น อย่างไร?ก็ตาม ตราบเท่าที่ลมหายใจยังมี…”ชีวิตยังคงต้องเดินทาง” กันต่อไป…. แล้วก็เดินทางมาพบกันอีกในเดือนกรกฎาคม 2562 กับความชุ่มฉ่ำของฤดูกาล ด้วยความสดใสของแสงแดด สดชื่นกับสายลม และสายฝนที่โปรยปราย ฝนได้ชะล้างฝุ่นละอองหมอกควัน ความรุ่มร้อนเจือจางลง แม้ในบางพื้นที่อาจจะยังคงแห้งแล้ง หรือมีพายุรุนแรง แต่นั่นคือความเป็นจริงจากธรรมชาติ ที่เราท่านทั้งหลายได้ฝ่าฟันมาด้วยความอดกลั้นอดทน สร้างความเป็นคนให้แข็งแกร่ง เพื่อฝ่าฟันต่ออุปสรรคทั้งปวงให้ผ่านพ้นไป… ขับรถหน้าฝนเพิ่มความระวังมากยิ่งขึ้น ฝนตกถนนลื่น ยามค่ำคืนลื่นเหลือใจ ขับรถต้องระมัดระวังไว้เพราะอันตรายมันมากมี ตรวจดูความพร้อมในการเดินทาง ทั้งคนทั้งรถ ระบบเบรค ที่ปัดน้ำฝน และที่สำคัญ ป้ายวงกลมเปลี่ยนเป็น ปี 2563 รึยัง? ถึงที่หมายปลายทางด้วยความปลอดภัยครับ **** เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศ ในการเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศ บรูไน สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม กัมพูชา ลาว พม่า และประเทศไทย ร่วมพลังเป็นหนึ่งเดียว เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างแน่นแฟ้น และได้ทำการเปิดผืนดินเมืองชัยนาท ของไทย ให้เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์การช่วยเหลือภัยพิบัติต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น แล้วพร้อมใจกันร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี 2034 เป็นความประทับใจในการจัดการประชุมและการต้อนรับของไทย ได้เห็นความเป็นไทยอย่างแท้จริงในความเป็นมิตร การให้อย่างเป็นเอกลักษณ์ เมื่อวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2562 ความประทับใจครั้งนี้ได้ทำลายภาพแห่งความอดสูหดหู่และปวดร้าวใจยิ่งนัก ที่คน(ไทย)กลุ่มหนึ่งได้บุกทำลายมิตรภาพการประชุมอาเซียนที่พัทยา เมื่อหลายปีก่อน และบัดนี้เชื่อว่าเราท่านทั้งหลายผู้รักแผ่นดินไทย มองเห็นความอดสูใจนั่น เป็นเพียงเศษเสี้ยวธุลีดิน ที่ปลิวไปตามสายลมบนท้องถนน เพียงเท่านั้นเอง **** ช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่นาน ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2562 มีพระสุวรรณเมธี รองเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงาน และประชาชนชาวเชียงใหม่ ร่วมพิธีเป็นจำนวนมากได้จุดพลุสัญญาณ 3 ครั้งก่อนเริ่มพิธี เพื่อเป็นสัญญาณเริ่มต้นในการประกอบพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ พร้อมกันทั้ง 10 แห่ง คือ 4 แจ่ง 5 ประตู 1 ข่วง ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณรอบคูเมืองเชียงใหม่ ได้แก่ หน่วยพิธีกลางเวียงเชียงใหม่ อยู่บริเวณพระราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ หน่วยพิธีประตูท่าแพ หน่วยพิธีประตูเชียงใหม่ หน่วยพิธีประตูแสนปรุง (ประตูสวนปรุง) หน่วยพิธีประตูสวนเอก หน่วยพิธีประตูช้างเผือก หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง หน่วยพิธีแจ่งหัวลิน หน่วยพิธีแจ่งศรีภูมิ และหน่วยพิธีแจ่งขะต๊ำ ซึ่งได้กำหนดจัดขึ้นในวันแรม 3 ค่ำ เดือน 9 เหนือ ของทุกปี ในการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองเชียงใหม่ เพื่อให้บ้านเมืองพ้นเคราะห์ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณของชาวล้านนา เป็นการต่ออายุบ้านเมืองให้ยืนยาว ช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ให้ชาวเชียงใหม่อยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข เป็นพิธีที่ทรงคุณค่า สร้างจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองดี สร้างความสามัคคีให้ชาวเมืองเชียงใหม่ และแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา ต่อบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ เป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื่อที่ดีงามให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน **** ในช่วงฤดูกาลแห่งความเขียวชอุ่มเช่นนี้. พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิโครงการหลวง ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวง “ห้วยเสี้ยว” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ 8 หมู่บ้าน มีประชากร 1.29 ครัวเรือน เป็นชาวเขาเผ่าม้ง และชาวพื้นเมือง มุ่งพัฒนาส่งเสริมการปลูกพืชผัก ไม้ผล ไม้ดอกกระถาง และพืชไร่รวม 31 ชนิด สร้างรายได้กว่า 10 ล้านบาท ต่อปี.โดยเฉพาะการผลิตงาดำ จากนั้น ได้เดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวง “ทุ่งเริง” อ.หางดง จ.เชียงใหม่เป็นแหล่งส่งเสริมปลูกอโวคาโด ผักอินทรีย์ และงานแปรรูปผลผลิต 28 ชนิด มูลค่ากว่า 14 ล้านบาท เป็นแหล่งรวมพันธุ์กุหลาบ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ กว่า 200 สายพันธุ์ และเดินทางต่อไปยังสถานีเกษตรหลวง “ปางดะ” อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และศูนย์พัฒนาโครงการหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ซึ่งท่านได้เน้นย้ำให้ทุกแห่งทำงานแบบบูรณาการร่วมกัน ตามแนวทางพระราชดำริ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ได้แก่ พออยู่ พอกิน พอใช้ และ ร่มเย็น ****  ไปที่ศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ให้เกียรติบรรยายในการอบรมสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชน และเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการประยุกต์ใช้ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน และขยายผล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ พร้อมด้วย มนัส ขันใส รองผวจ.เชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอดอยสะเก็ด ผู้นำชุมชนส่วนท้องถิ่น คณะครู และนักเรียน โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาลัย ร่วมรับฟัง ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล ส.ว.ได้เน้นย้ำ คนไทยต้องรู้รักสามัคคี และยึดมั่นในความจงรักภักดี ขอให้ทุกฝ่ายยึดตามหลักคิดของในหลวง รัชกาลที่9 และเดินตามรอย เบื้องพระยุคลบาท ทุกคนจะประสบแต่ความสุข ความสำเร็จ **** แม้ฝนจะชะล้างฝุ่นละอองหมอกควัน และความร้อนเจือจางลง เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 /ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ระดับภาค เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ ที่โรงแรมคุ้มภูคำ เชียงใหม่ โดยมี ศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผวจ.เชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิด พร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้แทน จาก 9 จังหวัดภาคเหนือ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่เกิดปัญหา มาร่วมกันทบทวนแนวทางในการปฏิบัติดังกล่าว และนำไปสรุปเป็นแผนปฏิบัติการในแต่ละเรื่อง เพื่อให้ทุกส่วนได้นำเป็นแนวทางปฏิบัติ ให้เกิดความพร้อมสามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือในอนาคต แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน ระดมความคิดเป็นกลุ่ม และเป็นจังหวัด  **** ไปในเรื่องของการคมนาคมพื้นที่ 4 อำเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่  ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ศุภกรณ์ วชิราภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่1 เป็นประธานเปิดการประชุมปฐมนิเทศ โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจราจร บนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 (แยกสะเมิง จนถึงแยกหลุยส์) โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่โครงการและประชาชน ร่วมประชุม เป็นการชี้แจงขอบเขตการดำเนินงานในด้านต่างๆ เช่น การศึกษาด้านวิศวกรรม การศึกษาทางเลือกรูปแบบที่เหมาะสม การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การศึกษาด้านจราจรและขนส่ง รวมไปถึงการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการอย่างทั่วถึง โครงการมีพื้นที่ครอบคลุม 4 อำเภอ ได้แก่ อ.เมืองเชียงใหม่ หางดง สารภี และอ.สันกำแพง ในพื้นที่ 9 ตำบล ได้แก่ ต.ป่าแดด หนองควาย สันผักหวาน ท่าวังตาล ดอนแก้ว หนองผึ้ง ไชยสถาน ป่าบง สันกลาง และ ต.ต้นเปา **** ที่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่10 จังหวัดเชียงใหม่ วิรุฬ พรรณเทวี รองผวจ.เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน วันผู้บริจาคโลหิต 2562 (World Blood Donar Day 2019) โดยมี ปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงานถึงการจัดงานว่า เหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติ ที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย จัดงานนี้ขึ้นมาภายใต้สโลแกน  SAVE BLOOD FOR ALL โลหิตปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ ซึ่งมุ่งเน้นผู้คนทั้งโลก โดยเริ่มต้นเป็นผู้บริจาคโลหิต และเป็นผู้บริจาคประจำ เพื่อให้มีการบริจาคโลหิตอย่างสม่ำเสมอ เพียงพอต่อความต้องการ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10 จังหวัดเชียงใหม่ มีหน้าที่ในการจัดการโลหิต เพื่อจ่ายให้กับโรงพยาบาลในจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลใน 5 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อตระนักถึงความจำเป็นของโลหิตที่ปลอดภัย และเพื่อให้ผู้บริจาคโลหิตเข้าใจถึงสุขภาพของผู้ให้และผู้รับ **** ที่โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงจังหวัดเชียงใหม่ สนง.ประชาสัมพันธ์ เขต3 กรมประชาสัมพันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ และแผนป้องกันบรรเทาสาธารภัย โดยมี คมสัน สุวรรณอัมพา รองผวจ.เชียงใหม่ ให้เกียรติเสวนาเรื่อง “ภารกิจจัดการวิกฤตหมอกควันภาคเหนือ” ให้กับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ประกอบด้วย นางระพีพร มีสอาด ผอ.สำนักประชาสัมพันธ์ เขต3 ไพรินทร์ ลิ่มเจริญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ สมคิด ปัญญาดี เจ้าพนักงานป่าไม้อาวุโส และศุภชัย กัลปสันติ ผู้ช่วยประชาสัมพันธ์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนา ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เตรียมความพร้อมเพื่อนำเสนอข่าวสารต่อไป **** ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ประธานมูลนิธิกล้วยไม้ไทย พร้อมด้วย ผศ.ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดี คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และเจ้าหน้าที่ คุณงามนิจ เรืองศร สตรีนักธุรกิจที่มีจิตเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและกัลยาณมิตรจาก กทม.นายอำเภอแม่ริม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชนชาวลั๊วะ ร่วมกันประกอบพิธีบวงสรวงและทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่ “ขุนหลวงวิลังคะ” กษัตริย์แห่งชาวลั๊วะ กลุ่มชนดั้งเดิมในแผ่นดินล้านนา และร่วมกันปลูกกล้วยไม้ (เอื่องแซะ) เพื่อเทิดพระเกียรติฯ พระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่10 ณ บริเวณองค์พระสถูปขุนหลวงวิลังคะ บ้านเมืองก๊ะ ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ชุมชน หรือหน่วยงานใด?มีความต้องการพันธุ์กล้วยไม้เพื่อปลูกตามสถานที่ต่างๆ ประสานได้ที่ คณะผลิตกรรมการเกษตร ม.แม่โจ้ โทร. 053 – 873950 **** ขอแสดงความยินดีกับ คณะกรรมการบริหาร หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ วโรดม ปิฏกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการบริหารหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ชุดใหม่สมัยที่ 22 ประจำปี 2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 17.30 – 20.00 น. ณ ห้องคุ้มคำหลวง ชั้น 2 หอประชุมนานาชาติคุ้มคำ (คุ้มขันโตก) เพื่อเป็นการแนะนำคณะกรรมการบริหารชุดใหม่ ตลอดจนแถลงนโยบายและเผยการดำเนินงานของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ **** และขอแสดงความยินดี กับ ครู “เธียร” อ.เธียรชัย สุขเที่ยง ผอ. Voice Studio ที่ได้ส่งนักเรียน 2 คน เข้าประกวดที่นิวยอร์ก ในรายการ The American Prote’ge’ International Vocal Comprettition 2019 คือ น้องนภัสวรรณ วงศ์เมือง แข่งในเพลงประเภท Classical สำหรับเพลงที่ส่งไปนั้น ครู “บุ๊ค” เป็นผู้สอน และน้อง “ต้นข้าว” สุชัญญา หาญสิทธานนท์ แข่งในเพลงประเภท Musical Theatre รับทราบข่าวดีได้รับรางวัลทั้งสองคน ซึ่งจะได้ไปแสดงคอนเสิร์ตในวันรับรางวัลอีกด้วย ที่ Camegic Hall New York USA กลางเดือน ธันวาคม 2562 นี้**** เป็นที่น่ายินดีกับการจัดงาน “มหัศจรรย์ล้านนา เมืองกระดาษบ้านต้นเปา” ครั้งที่15 ประจำปี 2562 ได้รับเกียรติจาก สราวุฒิ วรพงษ์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ปราการ ขันปัญญา ปลัดเทศบาลเมืองต้นเปา รักษาการนายกเทศมนตรีฯ ณ บริเวณบ้านต้นเปา หมู่ที่1 ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 และขอแสดงความยินดีกับ น้องเนเน ศิริวรรณ อ่อนหวาน นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ คว้าตำแหน่ง “เทพีกระดาษสา” ประจำปี 2562 “ต้นเปาศักดิ์สิทธิ์ เนรมิตรกระดาษสา วัฒนธรรมล้ำค่า กระดาษสาบ้านต้นเปา” ****

ข่าวสารงานท่องเที่ยว ศิลปะ และบันเทิง ประสานได้ที่ โทร. 094 – 8524156 สวัสดีครับ เล็ก สารคามเราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า