ข่าวเทศบาล » พิธีการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “SET ALL Thailand Table Tennis  Championship 2019 Circuit 1”

พิธีการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “SET ALL Thailand Table Tennis  Championship 2019 Circuit 1”

15 มิถุนายน 2019
1133   0

ภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดพิธีการแข่งขันเทเบิลเทนนิส “SET ALL Thailand Table Tennis  Championship 2019 Circuit 1” โดยมีรัตนา จงสุทธานามณี นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย กาวรายงานการจัดงาน ตามที่สมาคมเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงราย เทศบาลนครเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้จัดให้มีการแข่งขัน Table Tennis รายการ “SET ALL Thailand Table Tennis Championship 2019 Circuit 1” ระหว่างวันที่ 14-17 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นการแข่งขันที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาศักยภาพในการจัดการแข่งขันให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับการแข่งขันในระดับนานาชาติต่อไป และได้จัดการแข่งขันครอบคลุมทุกกลุ่มอายุตั้งแต่ระดับยุวชนเยาวชนประชาชนทั่วไป รวมทั้งหมด 19 ประเภท โดยมีนักกีฬาเดินทางมาร่วมการแข่งขันจากทั่วประเทศรวมจำนวนทั้งสิ้น 610 คน ณ  ศูนย์ประชุมท่องเที่ยวและกีฬา เทศบาลนครเชียงราย อาคารเจียงแสน ศูนย์ราชการฝั่งหมิ่น