ข่าวทั่วไป » คปภ. เดินหน้าลงพื้นที่ พบเกษตรกรเชียงราย

คปภ. เดินหน้าลงพื้นที่ พบเกษตรกรเชียงราย

5 มิถุนายน 2019
2082   0

คปภ. เดินหน้าลงพื้นที่พบเกษตรกรเชียงรายผลักดันการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใช้เป็นเครื่องมือต่อรองรับความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ

ที่ห้องดอยตุงโรงแรมเดอะริเวอร์รีบายกะตะธานีจังหวัดเชียงรายนางสาวสุมาลีรัตนเรืองประทีปผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโสฝ่ายยุทธศาสตร์การส่งเสริมสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย(คปภ.) กล่าวรายงานการอบรมโครงการอบรมความรู้ประกันภัยสำหรับการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประจำปี2562 วันพุธที่5 มิถุนายน62 โดยได้รับเกียรติจากนายภาษเดช หงส์ลดารมภ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย

เป็นประธานในการกล่าวเปิดการอบรมนอกจากนั้นยังได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จุดเปลี่ยนชีวิตเกษตรกรไทย

โดยมีคณะวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานคปภ. สมาคมประกันวินาศภัยไทยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยจังหวัดกรมส่งเสริมการเกษตรและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมาร่วมเวทีเสวนาให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยและแนวทางการประกันภัยข้าวนาปีและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต2562 รวมถึงได้ตอบข้อซักถามต่างๆให้กับเกษตรกรและสื่อมวลชนที่มาร่วมการอบรมในครั้งนี้….