คอลัมน์ » แวดวงสังคม…เชียงรายนิวส์

แวดวงสังคม…เชียงรายนิวส์

1 มิถุนายน 2019
1292   0

คณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดแถลงข่าวโครงการ “วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม” จัดที่โรงแรม เฮอริเทจเชียงราย อ.เมืองเชียงราย เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 21 พ.ค.62 โดยมี ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายเรวัต บุญเรือน ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ ประธานฝ่ายจัดการแข่งขัน ดร.นิรันดร์ คำเสมานันท์ ที่ปรึกษาฝ่ายจัดงาน นายโชติศิริ ดารายน ที่ปรึกษาฝ่ายจัดงาน ร่วมกันแถลงรายละเอียดท่ามกลางสื่อมวลชนและผู้สนใจเข้ารับฟังสิ่งที่น่าสนใจเป็นจำนวนมาก สำหรับโครงการ “วิ่งครั้งนี้ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม” จัดขึ้นโดยคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย ในวันเสาร์ที่ 29 มิ.ย.62 ใช้เส้นทางวิ่งหลังสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงราย โดยแบ่งเป็น การวิ่ง 2 ระยะ คือระยะทาง 5 กิโลเมตร และระยะทาง 12 กิโลเมตร

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งของจังหวัดเชียงราย ปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เมื่อบ่ายวันอังคารที่ 21 พ.ค.62 ที่ห้องธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อขับเคลื่อนมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในเชิงบูรณาการของส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามนโยบายของรัฐบาล นำข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ และแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งในปี 2562 ซึ่งจังหวัดเชียงรายกำลังประสบภัยแล้งอย่างหนักกระจายในหลายพื้นที่ ซึ่งได้สำรวจพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.62 ใน 10 อำเภอ คือ อำเภอพาน อำเภอเทิง อำเภอเวียงชัย อำเภอแม่สาย อำเภอพญาเม็งราย อำเภอป่าแดด อำเภอเชียงแสน อำเภอเชียงของ อำเภอแม่จัน และอำเภอดอยหลวง รวม 52 ตำบล ใน 441 หมู่บ้าน

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ พิรักษ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการ Smart Grid Technology Research Center บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน แจ้งว่า “เทคโนโลยีสื่อสาร NB-IoT มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสิทธิภาพและความน่าเชื่อถือในการรับส่งข้อมูล ของมิเตอร์ไฟฟ้าอัจฉริยะ โดยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงข่ายสื่อสารสำหรับ Smart Grid เนื่องจากใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่แล้วของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เช่น ความถี่คลื่นวิทยุที่ได้รับการคุ้มครองตามกฏหมาย และ สถานีฐานที่ครอบคลุมทั่วประเทศ เป็นต้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อภาครัฐวิสาหกิจในการลดต้นทุนในการเป็นเจ้าของ (Total Cost of Ownership) ในระบบ Advanced Metering Infrastructure (AMI) ต่อไป

มฟล. จัดกิจกรรมทำอาหารไทยให้กับนักศึกษาต่างชาติ เรียนรู้วัฒนธรรมผ่านรสชาติ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) โดยส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ชมรมนักศึกษานานาชาติ และ ชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดกิจกรรมเรียนรู้การทำอาหารไทย (Thai Cooking Class) ในเมนูแกงเขียวหวานลูกชิ้นปลากรายและผัดกะเพราไก่ ณ ห้อง120 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้รู้จักปรับตัวในการอยู่ร่วมกันท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรมผ่านการทำอาหารไทย โดยมีนักศึกษานานาชาติให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมจากหลากหลายประเทศ เช่น เมียนมา จีน ศรีลังกา ฝรั่งเศส ซึ่งจะได้เรียนรู้การทำอาหารไทยในขั้นตอนต่างๆ ทั้งการเตรียมวัตถุดิบ เครื่องปรุงรส การใช้อุปกรณ์ และการปรุงรสชาติในแบบที่ตนเองชื่นชอบ