ข่าวเทศบาล » คัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

คัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562

1 มิถุนายน 2019
1011   0

เทศบาลนครเชียงราย ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลนักวิจัยผู้ทำการประเมินในพื้นที่ เพื่อคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2562 ประเภท โดดเด่น โดยมีนายวันชัย จงสุทธานามณีนายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย คณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน ตัวแทนผู้นำศาสนา ตัวแทนหน่วยงานส่วนราชการ ตัวแทนภาคประชาสังคม ให้การต้อนรับ พร้อมลงพื้นที่ตรวจประเมิน เพื่อรับฟังการนำเสนอโครงการนวัตกรรม S-LEARN-NET และตรวจเยี่ยมโครงการต่างๆเกี่ยวกับนวัตกรรมของเทศบาลนครเชียงราย ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย จังหวัดเชียงราย