ข่าวเทศบาล » ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562

1 มิถุนายน 2019
1018   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย (อุปนายกสมาคมกีฬา แห่งจังหวัดเชียงราย) คณะกรรมการสมาคมฯ ประธานฝ่ายกีฬาต่างๆ ของสมาคม ร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 โดยมีวาระการประชุม ในการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของปีที่ผ่านมา รายงานผลการปฏิบัติงานของสมาคมกีฬาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นในเรื่อง การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ ระหว่างวันที่ 18 – 28 พฤศจิกายน 2561 และการแข่งกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่36 น้ำกกเกมส์ ระหว่าง วันที่ 18-22 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงแรมวังคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย