ข่าวเทศบาล » ร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา 

ร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา 

1 มิถุนายน 2019
1115   0

นายวันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย คณะผู้บริหารเทศบาลนครเชียงราย ร่วมรับฟังการนำเสนอนวัตกรรมทางการศึกษา S-LEARN-NET ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประเมินการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประเภทโดดเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา พนักงานครู ในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย หน่วยศึกษานิเทศก์ และพนักงานสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงรายเข้ารับฟังคำชี้แจงอีกครั้ง ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย