ข่าวสังคม » ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่พบว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2557-2559

ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่พบว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2557-2559

1 มิถุนายน 2019
1622   0

คณะเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ชร.8 (พญาเม็งราย), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พญาเม็งราย ศูนย์ป่าไม้เชียงราย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านป่าซาง ม.13 ต.เม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย ได้ร่วมกันตรวจสอบพื้นที่บริเวณที่พบว่ามีการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ตั้งแต่ปีงบประมาณ2557-2559 และการเปลี่ยนแปลงสภาพป่าปี2559-2560 รหัสแปลง CRI6000363 พิกัด47Q625124 UTM2203463 ตรวจพบพื้นที่บุกรุกเข้าทำประโยชน์หลังปี2557 มีพื้นที่15-1-90ไร่ กล่าวหาตามพ.ร.บ.ป่าไม้2484 ม.54 และพ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ2507 ม.14แจ้งความดำเนินคดีที่ สภ.พญาเม็งราย ตามปจว.ข้อ6 คดีที่164/62 ลงวันที่28 พ.ค.62 เวลา15.00น. นายเสกสรรค์ สุนทรนาค หน.หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้พญาเม็งราย รายงาน