ข่าวทั่วไป » ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

1 มิถุนายน 2019
1366   0

คุณศิริพันธ์ ปานชาตรี ผู้จัดการโรงแรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานโรงแรม เดอะ ริเวอร์รี บายกะตะธานี ร่วมกับคณะมิสแกรนด์เชียงราย 2019 ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก