1 มิถุนายน 2019
560   0

นายปกรณ์ สุรีวรรณ นายอำเภอพญาเม็งราย พร้อมด้วยนายพรศักดิ์ นันตรัตน์ เกษตรจังหวัดเชียงราย นำสื่อมวลชนเดินทางมาเยี่ยมเยือนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ชาวตำบลแม่เปา และตำบลตาดควัน พร้อมแถลงข่าวการจัดงานวันมะม่วงและของดีอำเภอพญาเม็งราย ประจำปี 2562 เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 17 พ.ค.62 ที่สวนผลไม้มะม่วงหอมหวาน บ.กระแล ม.7 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย โดยมี สื่อมวลชน หัวหน้าหน่วยงานของอำเภอพญาเม็งราย ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น เจ้าหน้าที่ เกษตรกร อาสาสมัคร ชรบ. รวมทั้งนักท่องเที่ยวมารับฟังรายละเอียดเป็นจำนวนมาก