ข่าวสังคม » ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน

1 มิถุนายน 2019
1496   0

นายอนันต์ สมุทรารินทร์ นายอำเภอเวียงป่าเป้า เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงราย โดยภารกิจของคณะทำงานติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของจังหวัดเชียงรายในครั้งนี้ นำโดยนายสุรพงษ์ มาลาวิลาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ สำนักงาน ปภ.จังหวัดเชียงราย โดยได้ร่วมกับคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อ.เวียงป่าเป้า