ข่าวทั่วไป » ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดเชียงราย

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดเชียงราย

1 มิถุนายน 2019
807   0

นางสาวชูจิต ทองย้อย เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรของจังหวัดเชียงราย เมื่อเช้าวันพุธที่ 15 พ.ค.62 ที่ห้องประชุมโครงการชลประทานเชียงราย ถ.ศรีเวียง ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย โดยมี คณะกรรมการประจำศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และสั่งการของจังหวัดเชียงราย เข้าร่วมประชุม