ข่าวทั่วไป » ประชุมขับเคลื่อนภารกิจของการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562

ประชุมขับเคลื่อนภารกิจของการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562

1 มิถุนายน 2019
460   0

ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานประชุมขับเคลื่อนภารกิจของการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 2/2562 ที่ห้องพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อหารือติดตามการขับเคลื่อนภารกิจของการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดในส่วนของอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ของจังหวัดเชียงราย