ข่าวทั่วไป » ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A

ประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A

1 มิถุนายน 2019
715   0

รองศาสตราจารย์ ดร.พุทธกาล รัชธร รองผู้อำนวยการบริหารศูนย์อาเซียนศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานเปิดพิธีการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป. ลาว และจีน เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ 10 พ.ค.62 ที่ห้องบุษราคัม โรงแรมวังคำ อ.เมืองเชียงราย พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติชัย รุจนกนกนาฏ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.ปิติ ศรีแสงนาม จากศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คุณณัฐนรี จารุนิภากุล วิทยาลัยประชากรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ดร.พบกานต์ อาวัชนาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกันบรรยายสรุปข้อมูล การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเส้นทาง R3A ไทย สปป.ลาว และจีน ท่ามกลางผู้สนใจที่เข้ามาร่วมสัมมนา