ข่าวทั่วไป » ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฝึกจัดตั้ง ทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562

ลงพื้นที่ตรวจติดตามการฝึกจัดตั้ง ทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562

1 มิถุนายน 2019
499   0

พ.อ.พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัดเชียงราย และ นายณรงค์พล คิดอ่าน นายอำเภอดอยหลวง พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น และชุด อพป.ในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.อุกฤษฎ์ นุตคำแหง เลขาธิการ กอ.รมน.ภาค 3 พร้อมคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ตรวจติดตามการฝึกจัดตั้ง ทบทวน หมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) ประจำปี 2562 ที่บ้านป่าบง ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นการทบทวนการฝึกสมาชิกหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง ให้มีความพร้อมและสามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ คล่องแคล่ว ซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก อพป. จำนวนทั้งสิ้น 80 คน