ข่าวสังคม » กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

กิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562

1 มิถุนายน 2019
1140   0

หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในจังหวัดเชียงราย ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2562 เมื่อเช้าวันพุธที่ 1 พ.ค.62 ที่วัดทุ่งหลวง หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย โดยมี นางสาวกรวรรณ จงสถาพรพันธ์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงรายเป็นประธานพิธี โดยจัดให้มีการเคลื่อนขบวนผ้าป่าสามัคคี ขบวนรณรงค์ต้านยาเสพติดเข้าไปยังวัดทุ่งหลวง เพื่อจัดถวายผ้าป่าพร้อมเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียคถาและอนุโมทนา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างในสังกัดกระทรวงแรงงาน และภาคเอกชน รวมทั้ง แรงงานทั้งชาวไทยและประเทศเพื่อนบ้านร่วมพิธี