ข่าวสังคม » มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์ค เปิดแคมป์ START D UP CAMP “เปิดใจเรียนรู้โลกกว้าง”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์ค เปิดแคมป์ START D UP CAMP “เปิดใจเรียนรู้โลกกว้าง”

1 มิถุนายน 2019
682   0

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับสิงห์ปาร์ค เปิดแคมป์ START D UP CAMP “เปิดใจเรียนรู้โลกกว้าง” รุ่นแรก ปั้น นศ.สู่นักธุรกิจใหม่ หรือ ‘เถ้าแก่ใหม่’ ในยุค 4.0 โดย ผศ.ดร. ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดี มร.ชร. เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมตาม โครงการ START DEVELOP UP หรือ START D UP CAMP “เปิดใจเรียนรู้โลกกว้าง เปิดโอกาสเส้นทางความสำเร็จ” ที่ หอประชุมปรัชญา รัชกาลที่ 9 มร.ชร ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่าง บริษัทสิงห์ปาร์ค เชียงรายกับ มร.ชร.