ข่าวหน้าหนึ่ง » สภากาแฟครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  

สภากาแฟครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562  

28 พฤษภาคม 2019
875   0

สภากาแฟครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562     

ที่บริเวณห้องประชุมโพธิ์ทองคำ  โครงการชลประทานเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมสภากาแฟครั้งที่ 4 ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 เมื่อเช้าวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 เพื่อเป็นการพบปะ สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น แบบไม่เป็นทางการ ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และสื่อมวลชน พร้อมประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานและกิจกรรมในจังหวัดเชียงรายให้รับทราบโดยทั่วกัน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่พนักงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับในฐานะเจ้าภาพจัดสภากาแฟครั้งนี้

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่มีส่วนร่วมในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในส่วนของจังหวัดเชียงราย  ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ  อีกทั้งยังได้มอบนโยบายการดำเนินงานเชิงบูรณาการของจังหวัดเชียงรายที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนต่อไป

นอกจากนี้โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ได้จัดกิจกรรมให้บริการตรวจสุขภาพทั่วไป การตรวจวัดความดันโลหิต และการให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ อีกด้วย