ข่าวเทศบาล » แสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคาร “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก”

แสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคาร “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก”

28 พฤษภาคม 2019
1056   0

วันชัย จงสุทธานามณี นายกเทศมนตรีนครเชียงราย แสดงความยินดี เนื่องในพิธีเปิดอาคาร “ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก” จัดโดยกลุ่มงานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์